Partea a IV-a

Simona GHERGHINA,asistent universitar dr., Consideraţii privind noţiunea de garanţie publică
În exercitarea funcţiilor sale, statul a preluat garanţiile ca instrumente consacrate de dreptul privat şi le-a adaptat, mai mult sau mai puţin, mecanismelor specifice dreptului public, subsumându-le astfel imperativelor protejării interesului public. Absenţa unei calificări juridice consacrate legislativ şi confirmate de practică, precum şi caracterul fragmentar şi chiar contradictoriu al normelor aplicabile are ca rezultat o utilizare haotică a garanţiilor publice, fără alte repere clare decât prevederile legale exprese, la rândul lor susceptibile de interpretări diverse. Analizând reglementarea specifică a garanţiilor publice, articolul identifică acele criterii şi elemente specifice ce pot fi reţinute pentru caracterizarea unitară a acestora şi delimitarea lor de alte tipuri de garanţii, precum şi pentru conturarea unei tipologii a garanţiilor publice.

Cuvinte cheie: garanţii publice, fonduri publice, datorie publică, garanţii de stat, garanţii locale, sisteme de garantare
« înapoi