Partea a II-a

Simona Gherghina, Asist.univ.dr., Facultatea de Drept, Universitatea din Bucureşti, Despre banii publici – o încercare de definire
Subiect predilect al discuţiilor pe teme politice şi economice majore din ultimii ani, banii publici nu beneficiază de o structurare juridică foarte clară. Reglementările aplicabile definesc repetitiv noţiunea de “fonduri publice”, consacrând implicit un criteriu pentru identificarea acestora şi anume bugetul din care sunt alocate. Criteriul este însă unul vag, aplicarea sa strictă făcând cel puţin incertă calificarea ca bani publici a unor sume care fie nu sunt incluse în bugete publice, fie sunt încredinţate unor persoane private în temeiul unor prevederi legale. Studiul propune două criterii alternative pentru identificarea banilor publici, care să acopere toate categoriile de situaţii, inclusiv cele în care banii publici sunt administraţi de persoane private. Criteriul principal propus este cel al patrimoniului în care se află fondurile, potrivit căruia sumele aflate în patrimoniul persoanelor juridice de drept public sunt bani publici. Perspectiva economică având ca reper bugetul este astfel înlocuită de o perspectivă juridică, centrată pe patrimoniu, noţiune consacrată. În completarea acestui criteriu principal se va aplica şi criteriul destinaţiei exprese şi imperative a fondurilor, care va permite identificarea fondurilor publice administrate privat.
« înapoi