Părţile I - II

Ştefan DEACONU, Lector universitar doctor, Jurisdicţiile speciale în jurisprudenţa Curţii Constituţionale. Analiză privind Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii
După revizuirea Constituţiei din anul 2003, jurisdicţiile speciale administrative sunt facultative şi gratuite în România. Conform Legii de organizare şi funcţionare nr. 187/1999, Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii (CNSAS) avea o serie de atribuţii jurisdicţionale care au fost declarate neconstituţionale de către Curtea Constituţională prin Decizia nr. 51/2008. Prin această Decizie, Curtea a arătat că jurisdicţia înfăptuită de CNSAS este o jurisdicţie extraordinară, neînscriindu-se în jurisdicţiile administrative speciale prevăzute de Constituţie. Acest caracter extraordinar al jurisdicţiei sale rezidă din confuzia între funcţia de anchetă, cea de judecată şi cea de soluţionare a căilor de atac împotriva propriilor decizii; lipsa de contradictorialitate şi publicitate a dezbaterilor; limitarea dreptului la apărare al persoanelor verificate; liberul arbitru în administrarea şi aprecierea probelor şi din posibilitatea de a da, în aceleaşi cauze, verdicte noi, contrare celor validate prin deciziile definitive ale instanţelor judecătoreşti.

Articolul de faţă face o analiză a jurisdicţiilor administrative speciale din perspectiva jurisprudenţei Curţii Constituţionale, cu privire specială asupra Deciziei referitoare la constituţionalitatea atribuţiilor CNSAS prevăzute de Legea nr. 187/1999.

« înapoi