2014

Traian TUNSOIU, Lector univ. dr., Facultatea de Drept, Universitatea din Bucureşti, Încetarea contractului individual de munca de la data retragerii de către autorităţile sau organismele competente a avizelor, autorizaţiilor ori atestărilor necesare pentru exercitarea profesiei
Încetarea  de drept  a contractului individual de muncă de la data retragerii de către autorităţile sau organismele competente a avizelor, autorizaţiilor ori atestărilor necesare pentru exercitarea profesiei,reprezinta un caz de încetare a raportului de muncă mai presus de vointa partilor, fiind obligat sa respecte decizia organului emitent, în sensul că va trebui sa  înceteze în termen legal, in mod unilateral,  raportul de muncă.  Dispoziţiile constituţionale referitoare la alegerea liberă a profesiei, a meseriei sau a ocupaţiei  precum şi a locului de muncă, nu pot fi interpretate în sensul că orice persoană, oricând, poate opta pentru exercitarea unei profesii ori a unei meserii sau pentru alegerea oricărui loc de muncă fără a avea pregătirea şi calificarea corespunzătoare ori fără a face dovada că a obţinut avizul, autorizaţia sau atestatul, în cazul în care pentru exercitarea unei profesii sau meserii se cere, pe lângă absolvirea studiilor ori calificarea necesară şi acest lucru.

Cuvinte cheie: contract individual de muncă, încetare, autorizaţii

« înapoi