Părţile I - II

Vlad PELIGRAD, Asistent universitar, Obligaţiunile ipotecare – sursă de refinanţare a pieţei imobiliare
Obligaţiunile ipotecare reprezintă unul dintre puţinele instrumente financiare de finanţare pe termen lung disponibile pe piaţă în ciuda crizei financiare. Acest instrument îşi demonstrează în continuare rezistenţa într-o perioadă dificilă şi rămâne una dintre cele mai ieftine surse de finanţare pentru bănci. Un alt instrument financiar cunoscut şi foarte des utilizat – securitizarea – şi-a dovedit limitele în timpul crizei financiare, fiind expus riscului de neperformanţă al portofoliului de creanţe necesar emiterii de valori mobiliare.

Robusteţea şi stabilitatea obligaţiunilor ipotecare este dată, printre altele, de legislaţia specială adoptată de statele unde astfel de instrumente sunt folosite, calitatea portofoliului de creanţe utilizate, separarea portofoliului de creanţe de restul patrimoniului emitentului, protecţia împotriva insolvenţei emitentului şi recursul împotriva băncii emitente.

România a adoptat Legea privind obligaţiunile ipotecare încă din 2006, dar nu a avut loc nicio emisiune de obligaţiuni ipotecare pe piaţă. Având în vedere lipsa de resurse financiare pe termen lung şi nevoia continuă de refinanţare a boom-ului imobiliar din ultimii ani, emiterea de obligaţiuni ipotecare poate reprezenta o soluţie pentru băncile româneşti.
« înapoi