Partea I

Vlad PELIGRAD, asist. univ. drd. Facultatea de Drept, Constituirea şi funcţionarea organizaţiilor cooperatiste de credit
Împreună cu creditul comercial şi bancar, creditul mutual reprezintă o realitate a oricărui sistem bancar naţional. Deşi în prezent există o singură reţea cooperatistă de credit ce funcţionează în România, cooperaţia de credit are o lungă tradiţie în sistemul bancar românesc.

Reţeaua cooperatistă de credit compusă din casa centrală şi cooperativele de credit reprezintă un grup de instituţii de credit ce desfăşoară activităţi bancare la nivel naţional, cu limitări teritoriale specifice la nivelul fiecărei cooperative de credit.

Atât casele centrale cât şi cooperativele de credit se înfiinţează şi funcţionează în conformitate cu regulile generale referitoare la instituţiile de credit cuprinse în din OUG 99/2006. Cu toate acestea, având în vedere scopul lor specific, în principal într-ajutorarea membrilor cooperatori, legea prevede condiţii specifice de organizare şi funcţionare a membrilor reţelei cooperatiste de credit. În plus, au fost adoptate condiţii de prudenţialitate severe, în concordanţă cu prevederile internaţionale în materie, respectiv cu Acordul Unic de Capital - Basel II.

Cuvinte cheie: organizaţie cooperatistă de credit
« înapoi