Partea a IV-a

Andreea Teodora STĂNESCU, Asistent universitar, Constituirea asociaţiilor familiale de persoane fizice având cetăţenia română
Constituirea asociaţiilor familiale de către persoanele fizice având cetăţenia română este guvernată de legislaţia privind desfăşurarea de activităţi economice de către persoanele fizice. Aceasta include, ca acte normative fundamentale, Constituţia României (care, în urma revizuirii din 2003 reglementează existenţa „libertăţii economice”), Legea nr. 300/2004 şi Hotărârea Guvernului nr. 1766/2004.

Pentru constituirea unui asociaţii familiale, actele normative incidente impun încheierea unui contract de asociere şi parcurgerea unei proceduri de autorizare şi înregistrare.  Transpare deci existenţa unei concepţii administrativiste a legiuitorului român  în privinţa desfăşurării de activităţi economice de către persoanele fizice implicând restrângerea exerciţiului libertăţii economice.
« înapoi