Partea I

Cătălina Georgeta MATEI, Concesiunea bunurilor domeniului public şi domeniului privat (II)
Studiul reprezintă o continuare a analizei începute în numărul precedent al revistei, subsumat aceleiaşi încercări de a contura natura juridică a concesiunii aşa cum aceasta a fost reglementată de legea română în comparaţie cu alte sisteme de drept din Europa şi nu numai. Caracteristicile dreptului de concesiune şi cele ale contractului de concesiune au fost în mod permanent disputate atât de dreptul civil cât şi de dreptul administrativ. Bineînţeles, este importantă definirea graniţelor dintre domeniul public şi domeniul privat precum şi răspunsul la întrebarea dacă într-adevăr mai este necesar a distinge între cele două domenii. Studiul încearcă de asemenea să propună un răspuns cititorului prin prezentarea acestuia a originilor acestor instituţii şi a motivaţiei apariţiei lor. Luând în considerare necesitatea unei analize complexe, studiul este împărţit în două: prima parte reliefează instituţia concesiunii şi a doua parte ne conduce către noţiunile complementare bunuri din domeniul public, respectiv din domeniul privat.

Cuvinte-cheie: contract de concesiune, proprietate publică, domeniu public, domeniu privat, natură juridică a dreptului de concesiune

« înapoi