Părţile III - IV

Cătălina Georgeta MATEI, Doctorand al Facultăţii de Drept, Universitatea din Bucureşti, Concesiunea petrolieră şi concesiunea minieră din perspectivă europeană
Importanţa invocării şi disputării interesului naţional asupra resurselor naturale a crescut direct proporţional cu creşterea importanţei acestor resurse şi invers proporţional cu scăderea cantităţii acestora. O luptă surdă dar intensă caracterizează la acest moment domeniul resurselor naturale, în special al zăcămintelor de petrol şi al minelor de metale preţioase. De aceea, putem afirma că puterea exercitată asupra resurselor naturale stabileşte ierarhizarea forţei economice a statelor lumii cât şi a nivelului de trai al populaţiei. Folosirea resurselor naturale ca o armă eficientă în consolidarea economică a devenit politică de stat, iar extinderea capacităţii de explorare şi exploatare pe teritorii străine a impus elaborarea unor reglementări complexe la nivel internaţional. În consecinţă, un studiu aprofundat al acestui domeniu implică o perspectivă analitică a tuturor dimensiunilor conturate din punct de vedere legislativ, inclusiv a celei cu caracter internaţional şi european.

Cuvinte cheie: concesiune petrolieră, concesiune minieră, parteneriat public-privat instituţionalizat.

« înapoi