Părţile III - IV

Claudiu-Paul BUGLEA, Lector dr. Facultatea de drept, Universitatea din Bucureşti, Competenţa instanţelor române în procesul civil internaţional din perspectiva noului Cod de procedură civilă şi a Regulamentelor europene în materie
Acest articol prezintă noile dispoziţii legale privind regulile de procedură în cadrul procesului civil internaţional. Articolul vorbeşte de asemenea despre vechile dispoziţii din Legea nr. 105/1992 (principalul act normativ în materia dreptului internaţional privat în România) şi prezintă dispoziţiile aplicabile din noul Cod de procedură civilă, mai ales Cartea a VII-a intitulată „Procesul civil internaţional”.

Cuvinte cheie: competeţă; instanţă civilă; element de extraneitate; noul cod de procedura civila; regulament european; drept privat;

« înapoi