Partea a IV-a

Corneliu Liviu POPESCU, Profesor universitar doctor, Jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului şi a Comitetului Miniştrilor al Consiliului Europei în cauzele împotriva Moldovei în anul 2006
În anul 2006, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a adoptat 16 decizii (dintre care doar un sfert declară plângerile admisibile) şi 20 de hotărâri (statuând asupra violării art. 3, 5, 6, 11, 13 şi 34 din Convenţie şi a art. 1 din Protocolul nr.1) în cauzele privind plângerile individuale împotriva Republicii Moldova.

În acelaşi an, Comitetul Miniştrilor a adoptat 4 rezoluţii interimare, prin care a constatat că Republica Moldova nu a executat în totalitate obligaţiile care îi reveneau din hotărârile Curţii şi a invitat acest stat să acţioneze în consecinţă.
« înapoi