Partea a III-a

Corneliu-Liviu POPESCU, Profesor universitar doctor, Practica execuţională a Comitetului Miniştrilor al Consiliului Europei în anul 2005 privind hotărârile de condamnare pronunţate de Curtea Europeană a Drepturilor Omului în cauzele împotriva României
În exercitarea rolului său de organ care supraveghează executarea hotărârilor Curţii Europene a Drepturilor Omului, Comitetul Miniştrilor al Consiliului Europei a adoptat, în anul 2005, două rezoluţii interimare privind executarea de România a hotărârilor de condamnare. Comitetul Miniştrilor constată că România a executat, în termenul stabilit, obligaţia de plată a indemnizaţiei de satisfacţie echitabilă. Dimpotrivă, cât priveşte măsurile cu caracter general, susceptibile să prevină repetarea violărilor de acelaşi gen, dacă printr-o rezoluţie interimară Comitetul Miniştrilor constată evoluţia legislativă şi jurisprudenţială, prin cealaltă rezoluţie interimară acesta, reţinând o evoluţie legislativă, pe care o consideră însă insuficientă, lansează un apel autorităţilor române de a adopta rapid reformele legislative necesare.
« înapoi