Partea a IV-a

Corneliu Liviu POPESCU, Profesor universitar doctor, Raporturile dintre Dreptul internaţional al drepturilor omului şi dreptul român
Conform dispoziţiilor constituţionale exprese, raporturile dintre dreptul internaţional convenţional al drepturilor omului şi dreptul intern român sunt guvernate de principiile aplicabilităţii directe, superiorităţii (valorii interpretative constituţionale şi forţei supra-legislative) şi subsidiarităţii normelor internaţionale convenţionale.

Cât priveşte dreptul internaţional jurisprudenţial al drepturilor omului, pentru el se aplică aceleaşi principii, în temeiul jurisprudenţei de principiu şi concordante a celor două curţi supreme din România, cea constituţională şi cea judiciară.
« înapoi