Partea I

Dana Apostol TOFAN, Prof.univ.dr., Facultatea de drept a Universității din București, Regimul juridic aplicabil proprietății publice. Implicații în activitatea autorităților administrației publice
Studiul de față își propune ca pornind de la dispozițiile constituționale și legale în materia proprietății publice să pună în discuție unele probleme apărute în practica autorităților administrației publice cu atribuții în acest domeniu. Desigur, instituția proprietății publice fiind extrem de vastă sunt analizate doar câteva aspecte, fiind avute în vedere noțiuni colaterale dar indisolubil legate de noțiunea de proprietate publică precum noțiunile de domeniu public, domeniu privat sau proprietate privată. Cercetarea prezintă semnificație și în raport cu noile dispoziții referitoare la proprietatea publică consacrate în Noul cod civil, recent intrat în vigoare, cu atât mai mult, cu cât noul regim juridic a atras abrogarea unei părți consistente din prima lege specială în materie – căreia i-a schimbat și titlul – Legea nr.213/1998.

Cuvinte cheie: proprietate publică, proprietate privată, domeniu public, domeniu privat, administrație publică.

« înapoi