Partea I

Dr. Ramona Delia POPESCU, Comentariu asupra jurisprudenţei Curţii Constituţionale privind procedura reexaminării legii ca urmare a solicitării Preşedintelui României (Deciziile nr. 1596/2011, 1597/2011 şi 1598/2011)
Potrivit Constituţiei României, reexaminarea legii poate fi declanşată atât de Preşedintele României, cât şi de Curtea Constituţională, existând în consecinţă două situaţii în care se poate ajunge la reexaminarea proiectului de lege de către Parlament. Preşedintele poate solicita o singură dată reexaminarea legii pentru orice motiv – de constituţionalitate, legalitate, obiecţii de oportunitate, neconformitate cu legislaţia europeană sau pur şi simplu probleme redacţionale, atât probleme de formă, cât şi probleme de fond – vizând legea în întregime sau doar unele dintre prevederile acesteia. Parlamentul, în raport cu solicitările cuprinse în cererea de reexaminare a Preşedintelui României, poate adopta orice fel de soluţie pe care o va considera necesară. Astfel, poate admite în întregime sau parţial solicitarea, poate să o respingă ori poate să modifice în totalitate sau parţial anumite texte care au legătură cu cererea de reexaminare, inclusiv prin recorelarea dispoziţiilor legii. În cadrul procedurii legislative Parlamentul trebuie să îşi exprime votul final cu privire la textul legii şi nu cu privire la raportul comisiilor parlamentare şi al cererii de reexaminare.

Cuvinte-cheie: reexaminarea legii, procedură legislativă, vot final, dezbatere

« înapoi