Părţile III - IV

Dragoş PÂRGARU, Doctorand, Facultatea de Drept, Universitatea din Bucureşti, Bancruta simplă
Articolul cuprinde o analiză a infracţiunii de bancrută simplă. Mai întâi, se realizează unele delimitări terminologice esenţiale pentru înţelegerea contextului în care se găseşte această incriminare. Apoi, analiza urmăreşte schema clasică a elementelor ce intră în conţinutul juridic al infracţiunii de bancrută simplă. Se încearcă, în special, abordarea unor aspecte ce au făcut obiectul divergenţelor doctrinare. Acestea ţin cu precădere de elemente precum obiectul juridic al infracţiunii, subiecţii infracţiunii, situaţia premisă şi elementul material.

Cuvinte cheie: bancrută, insolvenţă, obiect juridic, subiect pasiv

« înapoi