Partea a II-a

Lavinia LEFTERACHE, Conf. univ. dr. Facultatea de Drept, Universitatea din Bucureşti, Executarea măsurilor educative prevăzute în Noul Cod penal
Prezentul articol își propune să analizeze cu precădere dispozițiile referitoare la executarea măsurilor educative privative și neprivative de libertate, astfel cum sunt reglementate în proiectele de lege vizând executarea sancţiunilor: principii, drepturile persoanei condamnate, accesul la instanță, în cazul încălcării drepturilor recunoscute de lege.

Alegerea subiectului a fost determinată de schimbările majore aduse de Noul Cod penal în materia minorităţii atât în ceea ce privește semnificaţia juridică (din cauză care înlătură caracterul penal al faptei minoritatea devine cauză de neimputabilitate) cât şi regimul sancţionator (minorilor care răspund penal le sunt aplicabile exclusiv măsuri educative).

Modificările din materia regimului sancţionator antrenează la rândul lor schimbări în ceea ce priveşte competenţele judecătorului delegat cu executarea, competențele și structura serviciului de probaţiune, rolul comunității în executarea sancțiunilor, modul și locul de executare a sancțiunilor. Ca în cazul oricărei instituții noi, măsurile de ordin legislativ trebuie dublate de măsuri administrative (buget, resurse umane, pregătire profesională), fără de care nu poate fi realizată reinserția socială a minorului.

Cuvinte-cheie: Măsuri educative, executarea pedepselor, competenţa instanţelor.

« înapoi