Partea a III-a

Mihaela Augustina DUMITRAŞCU, Asistent universitar, Culegere de jurisprudenţă a Curţii de Justiţie a Comunităţilor Europene (CJCE) - aprilie – iulie 2006
Jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Comunităţilor Europene selectată cuprinde 16 hotărâri judecătoreşti şi o opinie a Avocatului General. Perioada avută în vedere este aprilie – iulie 2006, iar materiile în care au fost adoptate deciziile Curţii sunt următoarele: politică socială (egalitatea între sexe cu privire la securitatea socială, la condiţiile de muncă şi angajare, politica de imigrare în acest context etc.), concurenţă, cooperare judiciară în materie civilă, protecţia datelor cu caracter personal în domeniul transportului aerian, răspunderea extracontractuală a Comunităţii Europene (CE) şi a statelor membre, neîndeplinirea obligaţiilor de către statele membre, competenţele CE, încălcarea obligaţiilor comunitare de către un membru al Comisiei Europene (Edith Cresson – fost membru al Comisiei Europene conduse de Jacques Santer), politica externă şi de securitate comună, libertatea de circulaţie şi de sejur. Opinia Avocatului General este pentru o cauză în domeniul dreptului comunitar instituţional (alegerile pentru Parlamentul Europeană într-un teritoriu de peste mare asociat CE – Gibraltar).
« înapoi