Părţile III - IV

Natalia Danelciuc COLODROVSCHI, Doctor în Drept public, Asistent de cerccetare la Institutul Louis Favoreu, Facultatea de Drept şi de Ştiinţe Politice, Universitatea din Aix-Marseille, Dreptul constituţional în ţările post-sovietice între evoluţie şi disfuncţionalităţi
Articolul analizează efectele instaurării justiţiei constituţionale în statele post-sovietice. Autoarea arată că doar îndeplinirea condiţiilor necesare funcţionării jurisdicţiilor constituţionale independente, capabile să apere valorile şi principiile democraţiei şi a statului de drept, le va permite să ţină piept tendinţelor autoritare a puterilor politice. În acelaşi timp, concepţia pozitivistă a funcţiei jurisdicţionale a Curţilor constituţionale le conferă un confort psihologic, dar adevărata legitimitate se dobândeşte „prin rezultat”; altfel spus, prin eficienţa activităţii lor. Într-un context politic ostil, este singura modalitate pentru aceste noi jurisdicţii de a avea o legitimitate socială şi de a se impune ca fiind „puterea” care, prin intermediul autorităţii deciziilor sale, participă la construcţia regimurilor care respectă preeminenţa dreptului şi în cadrul cărora textele constituţionale nu rămân „un deziderat fără forţă obligatorie”.

Cuvinte cheie: justiţia constituţională, state ex-sovietice, Curtea Constituţională

« înapoi