Părţile III - IV

Simona CRISTEA, Conf. dr. Facultatea de Drept, Universitatea din Bucureşti, Evoluţia jurisprudenţei româneşti în materia dreptului urbanismului
Jurisprudenţa românească a ultimilor trei ani arată preocupări legate de clarificarea regimului juridic al certificatului de urbanism şi al autorizaţiei de construcţie şi de a stabili limite judiciare  dreptului de proprietate, pe motive de urbanism, amenajarea teritoriului şi mediu.

Cuvinte cheie: dreptul urbanismului, jurisprudenţă românească, certificat de urbanism, autorizaţie de construcţie, legalitatea, anularea, suspendarea autorizaţiei de construcţie, limite ale dreptului de proprietate

« înapoi