Partea I

Simona GHERGHINA, Asist. univ. dr., Facultatea de Drept, Universitatea Bucureşti, Limitele utilizării garanţiilor publice indirecte în finanţarea investiţiilor publice
Contractele prin care se realizează investiţii publice cu finanţare privată pot include anumite obligaţii ale partenerului public care produc efecte similare garanţiilor publice directe, exprese. Astfel de mecanisme de garantare indirecte, deşi nereglementate în mod specific, prin efectele pe care le pot produce determină aplicabilitatea unor prevederi legale generale. Aceasta conduce la existenţa mai multor categorii de limitări ce ar trebui avute în vedere la momentul asumării unor astfel de obligaţii de către persoanele juridice de drept public, cel puţin până la momentul reglementării lor.

Cuvinte-cheie: garanţii publice, fonduri publice, investiţii publice, finanţare privată, deficit şi datorie publică, ajutor de stat

« înapoi