Părţile III - IV

Simona GHERGHINA, Lector dr., Facultatea de Drept, Universitatea din Bucureşti, Consecinţele interdicţiilor de înstrăinare şi de grevare din art. 872 al noului Cod civil asupra finanţării investiţiilor publice
Interdicţiile de înstrăinare şi de grevare instituite de art. 872 alin. (1) din noul Cod civil trebuie interpretate de o manieră care să permită funcţionarea mecanismelor de garantare a finanţării private a investiţiilor publice, astfel încât aplicarea textului legal să reprezinte un mijloc de protejare a interesului public şi nu un impediment pentru realizarea investiţiilor publice. Analiza relaţiilor dintre art. 872 alin. (1) din noul Cod civil şi alte texte legale incidente şi determinarea coordonatelor interpretării sale vor fi în măsură să contribuie la delimitarea unui domeniu just şi eficient al aplicării interdicţiilor pe care le instituie.

Cuvinte cheie: concesiune, parteneriat public-privat, investiţii publice, proprietate publică, finanţare de proiect, garanţii

« înapoi