Partea I

Stéphane GUERARD, Profesor asociat HDR, Universitatea din Lille, Visiting profesor – Universitatea Ovidius Constanţa, Autonomia locală în statele membre ale Uniunii Europene: Experienţe şi direcţii de dezvoltare
Preambulul Chartei Europene a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg (Consiliul Europei, Congresul autorităţilor locale şi regionale), 15 octombrie 1985, stipulează la alin. 8 că: „Sprijinirea şi reconsolidarea autonomiei locale în diferitele ţări ale Europei reprezintă o contribuţie importantă la construirea unei Europe fondate pe principiile democraţiei şi ale descentralizării puterilor”

În consecinţă, la nivel european, promovarea  noţiunii de autonomie locală este un gaj esenţial al democraţiei către un indicator democratic al statului.

Acesta este motiv cert pentru care, aşa cum prevede art. 2 al Chartei, aproape toate statele Uniunii Europene au consacrat la nivel constituţional principiul autonomiei locale, chiar dacă uneori îi dau o denumire diferită.

Cuvinte cheie: autonomie locală, Uniunea Europeană, Carta europeană a autonomiei locale

« înapoi