Părţile III - IV

Valerian CIOCLEI, Prof. dr. Facultatea de Drept, Universitatea din Bucureşti, Andra-Roxana ILIE, Asist. dr. Facultatea de Drept, Universitatea din Bucureşti, Impactul dreptului penal european asupra noului Cod penal român. Privire asupra traficului de persoane şi a criminalităţii informatice
În prezent, ne aflăm în faţa unei extinderi a instrumentelor juridice de care legiuitorul naţional trebuie să ţină cont în procesul de elaborare a normelor juridice. Dintre acestea, documentele adoptate de instituţiile Uniunii Europene sunt fără îndoială cele mai numeroase. Odată cu intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona şi mai ales a art. 83 par.2, dreptul penal european a dobândit noi valenţe.

Influenţa dreptului penal european asupra legislaţiei interne s-a manifestat în mod evident şi în ceea ce priveşte redactarea noului Cod penal român, care a reorganizat infracţiunile existente în Codul penal în vigoare şi în numeroasele legi speciale care conţineau dispoziţii penale.

În această privinţă, este interesant de analizat în ce măsură s-a manifestat această influenţă cu privire la infracţiunile privind traficul de persoane şi criminalitatea informatică. Se poate observa la acest nivel că legislaţia penală română este avansată şi respectă în principal reglementările europene, chiar şi pe cele adoptate ulterior redactării Codului. Anumite probleme apar totuşi, ceea ce poate conduce la necesitatea unor modificări ale Codului ori ale altor legi.

Cuvinte-cheie: drept penal european, Tratatul de la Lisabona, trafic de persoane, criminalitate informatică, noul Cod penal român

« înapoi