Partea a IV-a

Vlad IOAN LUCA, Coordonare ştiinţifică, Ştefan DEACONU, Lector universitar doctor, Despre natura nobilimii, a titlurilor şi a însemnelor ei
Revenirea la situaţia interbelică se observă şi în compoziţia socială a României. Întoarcerea şi reafirmarea vechilor familii boiereşti, dar şi numărul semnificativ de oaspeţi cu ranguri nobiliare străine care ne trec graniţele fac actuală o problemă juridică uitată – nobleţea ca statut social, ca însemn al tradiţiei – cu simbolurile ei: titlul, blazonul şi privilegiile nobiliare. Articolul prezintă succint evoluţia nobilimii, formele ei actuale de existenţă şi încearcă să ofere o vedere de ansamblu asupra fenomenului nobiliar european. Titlul nobiliar este analizat atât din punct de vedere juridic, cât şi istoric, articolul aducând în discuţie, în premieră în literatura românească, titlurile maneriale şi cele de laird. Aceeaşi analiză este făcută asupra blazonului, ca însemn onorific personal tradiţional, în final fiind abordate privilegiile nobiliare din perspectivă istorică.
« înapoi