Partea I

Andrei ZARAFIU, Asist. univ. dr., Facultatea de Drept, Universitatea Bucureşti, Teoria generală a actelor juridice în procesul penal
Spre deosebire de procedura civilă, dreptul procesual penal nu permite, în materia actelor juridice cu caracter procesual, echivalenţa semantică între noţiunile de act procesual şi act procedural.

Datorită caracterului public al acţiunii penale şi principiului fundamental al oficialităţii în procesul penal, toate actrivităţile şi măsurile procesuale se realizează printr-un complex de acte juridice.

Prezentul articol încearcă să surprindă condiţiile generale ale actelor prin care se dinamizează şi se înfăptuieşte activitatea procesual penală, idiferent că aceasta are caracter principal ori caracter secundar.

Aceste condiţii pot fi privite drept criterii pentru stabilirea corectă a naturii juridice şi funcţionalităţii actelort juridice în procesul penal.

Cuvinte-cheie: act juridic, formă, condiţii, act procesual, act procedural

« înapoi