Părţile III - IV

Ramona Delia POPESCU, Lector dr., Facultatea de Drept, Universitatea din Bucureşti, Accesibilitatea şi previzibilitatea legii analizate prin prisma jurisprudenţei Curţii Europene a Drepturilor Omului şi a jurisprudenţei Curţii Constituţionale
Activitatea de legiferare presupune că reglementarea relaţiilor sociale prin lege şi prin celelalte categorii de acte normative se realizează cu respectarea principiilor generale de legiferare proprii sistemului dreptului românesc, Constituţia consacrând în art. 1 alin. (5) principiul constituţional al supremaţiei acesteia. Autorităţile cu competenţe normative au obligaţia conformării prevederilor constituţionale, legale şi principiilor de drept atunci când elaborează acte normative, precum şi asigurarea calităţii legii, în sens larg. Calitatea legii presupune ca în procesul de elaborare a actelor normative să fie îndeplinite două condiţii: accesibilitatea şi previzibilitatea. Cele două noţiuni sunt utilizate, atât în cadrul controlului de convenţionalitate exercitat de către Curtea Europeană a Drepturilor Omului, cât şi în cadrul controlului de constituţionalitate exercitat de către Curtea Constituţională, aceasta din urmă făcând trimitere, în repetate cazuri, la jurisprudenţa CEDO.

Cuvinte-cheie: accesibilitate, previzibilitate, supremaţia Constituţiei, certitudine, control de constituţionalitate

« înapoi