Arbitrajul internațional (în limba engleză)

Admitere 2014

Prezentare master
Înscriere master Arbitraj internațional (în limba engleză) 2014
Repartizarea candidaților în săli - proba de competență lingvistică
Repartizarea candidaților în săli
Rezultate
În atenția candidaților respinși - redistribuire locuri (22.09.2014)

Tematica de concurs
Admiterea la programul de masterat "Arbitrajul internațional (în limba engleză)" va consta în:
- o probă de competență lingvistică (limba engleză), eliminatorie, notată cu admis/respins;
- o probă tip grilă (în limba engleză) la următoarele discipline:
- Legea model UNCITRAL privind arbitrajul comercial
UNCITRAL Model Law on international commercial arbitration
- Regulile de arbitraj ICC Paris
ICC Arbitration Rules

Cursuri
Plan de învățământ 2014-2015